Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Câu hỏi 743: Khoản chi phí quản lý mà Công ty con nộp cho Công ty mẹ có hợp lý


Câu hỏi 743:
Hiện Công ty chúng tôi là Công ty cổ phần động theo mô hình mẹ còn và các công ty. Hàng năm Công ty mẹ thu phí quản lý của các Công ty con để chi trả lương và các khoản khác cho bộ máy của CÔng ty mẹ. Dựa trên kế hoạch năm được thông qua Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt về dự toán chi phí quản lý se phải chi và thu của các Công ty con. Từ kế hoạch này sẽ tính ra một tỷ lệ nhất định trên doanh thu của các Công ty con và sẽ điều chỉnh sau năm tài chính dựa vào KQKD của công ty con.
Công ty mẹ ký hợp đồng với các công ty con và xuất hóa đơn phí quản lý cho các công ty con, hạch toán Nợ TK 112/Có TK 511. Công ty con hạch toán Nợ TK 642/có Tk 112 và công ty mẹ con kê khai thuế GTGT hàng tháng và ghi nhận vào BCTC năm. Xin hỏi với các thủ tục trên thì việc ghi nhận như trên khi quyêt toán thuế có bị loại các khoản doanh thu, chi phí này không ? Nếu chưa phù hợp xin quý hội hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thêm những gì và có quy định cụ thể tại văn bản nào không ?

Trả lời:

Căn cứ nguyên tắc về chi phí hợp lý của thuế TNDN: Chi phí thuế hợp lý phải đảm bảo 2 điều kiện:
(I) Chi phí thực tế phát sinh liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
(ii) Khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định.

Khoản chi phí quản lý mà Công ty con nộp cho Công ty mẹ không xuất phát từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà do Công ty mẹ, 1 pháp nhân độc lập với Công ty con ấn định.

Theo đó, dù khoản chi phí trên có hóa đơn nhưng không được ghi nhận là chi phí thuế TNDN hợp lý.
Nguồn: Vacpa.org.vn
Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét